Wat is schrijven met een smile? smile

Schrijven met een Smile is gebaseerd op de Amerikaanse schrijfmethode: Handwriting without Tears, ontwikkeld door Jan Olson,OTR (www.hwtears.com). In deze methode wordt gebruik gemaakt van het visuele, verbale en kinesthetische systeem van informatieverwerking.
Deze methode is door mij verder ontwikkeld tot Schrijven met een Smile. Ze sluit aan bij de in Nederland gebruikte leesmethoden: veilig leren lezen, leeslijn en leessleutel en is uitgebreid met cognitieve denktraining strategieën (Meichenbaum en Kaat Timmerman), de toepassing van beloning, ademhalingselementen uit de helende reis voor kinderen en mindfulness.
Hierdoor wordt het plezier om te schrijven en het Zelf vertrouwen gestimuleerd.
Voor de kinderen zijn werkboekjes ontwikkeld, voor de leesmethoden veilig leren lezen, blokletters en aan elkaar schrijven, leeslijn, , blokletters en aan elkaar schrijven en leessleutel, alleen aan elkaar schrijven. Tevens zijn er Hoofdletterboekjes, blokletters en aan elkaar schrijven en een cijferboekje. Er is ook een beknopte Handleiding voor ouders en school.

Met veel plezier en enthousiasme heb ik kennis hierover overgedragen.

In mijn eigen (professionele) ontwikkeling is het mindfull werken met kinderen steeds sterker aanwezig, waardoor het leesbaar schrijven en spellen van letters en woorden, steeds sneller, met heel veel plezier, als vanzelf ontstaat. Hoewel een methode een prettige structuur biedt, kan, wanneer je die rustig loslaat, alle kennis, ervaring en intuïtie worden gebruikt, voor verschillende oplossingen en zo steeds meer wonderen ontstaan.