alles werkt samen

Nieuws Nieuws

Schrijven: voorbeeld uit de praktijk

Sam, 7 jaar oud, komt in de praktijk in verband met problemen bij het schrijven. Uit ergotherapeutisch onderzoek komt onder meer naar voren dat Sam schrijfkramp heeft, moeite heeft met het vasthouden van zijn pen, het vormen van letters, het stilzitten, de zithouding en geconcentreerd blijven tijdens de activiteit. Vaak vraagt hij “doe ik het goed?”  Er zijn sterke grofmotorische vaardigheden

De behandeling richt zich op de verbetering hiervan.

Er wordt gebruik gemaakt van elementen van schrijven met een smile en activiteiten ter verbetering van de fijnmotorische vaardigheden, waarbij het accent ligt op vingercoordinatie en het voelend waarnemen van de pendruk en de functie van de helpende hand,

Na verloop van tijd blijkt, dat het zitten is verbeterd en de schrijfkramp is verminderd.  

Het verplaatsen van de pen over het papier gaat vloeiender, maar het schrijven van de letters van een woord in de juiste volgorde schrijven en het vormen van letters nog niet.

In overleg met de ouders en school wordt besloten een neuropsychologisch onderzoek te doen. Hieruit komt voort dat Sam ook moeite heeft om woorden te spellen en de letters te herkennen. Als de neuropsychologische behandeling zich hierop richt dan kunnen in korte tijd de letters wel worden geschreven.

Wanneer er dan aan zijn emotionele ontwikkeling aandacht wordt geschonken door o.a het Vriendenprogramma, Mindful zijn en er begeleiding van de ouders heeft plaats gevonden, om hen te leren Sam te helpen zijn zelfvertrouwen te vergroten, dan is én zijn handschrift leesbaar én is hij zelfverzekerder geworden