leren schrijven is een samenspel

Nieuws Nieuws Nieuws

mijn kind wil beter schrijven

letters en woorden

adem en aandacht,
vertrouwen dat je het kunt
plezier

lichaamscoordinatie
 
je sterke kanten gebruiken zoals
zien en/of, horen en/of voelen
weten hoe je op papier letters maakt
  
(letter)geheugen en spellen, etc.

smileschrijven met een smile

letters en woorden

schrijven op een hellend vlak

vóór de behandeling

vertrouwn

ná de behandeling