Activiteiten
Bij alle activiteiten geldt dat er verbale begeleiding van de activiteiten plaats kan vinden Je
praat als het ware tegen je handen. Dit kan op den duur helpen om het organisatie aspect van de complexe
fijnmotorische activiteiten te verbeteren zodat ze geautomatiseerd kunnen plaatsvinden en dus
sneller. Tevens kun je dit niet
doen en kijken hoe het proces naar het resultaat toe vanzelf ontstaat.

Armen en handen