Aandacht en concentratie

 

De ideeën die onder  het het Sensorische informatie verwerking deel van de behandeling staan geschreven, zijn ook helpend om aandacht en concentratie te verbeteren.

Organisatie en planning

Bij kinderen met een manier van informatieverwerking waarbij je het overzicht over het totaal nog moet leren, zie je vaak op gebied van de organisatie en planning van complexe taken, zoals opruimen, tafeltje en laadje op school geordend houden, aan- en uitkleden, spullen die je nodig hebt voor sport en hobby verzamelen, een uitdaging. Het is bijna onmogelijk om het voor elkaar te krijgen. Ze zijn wat chaotisch. Eeen schooltaak zoals begrijpend lezen en rekenen ( redactiesommen is moeilijk .Het bedenken, de organisatie en planning, de uitvoering van een taak is nog niet helemaal op elkaar afgestemd.. Ieder van deze aspecten afzonderlijk of een combinatie ervan kan hulp nodig hebben.

Er zijn kinderen, die juist wel weten wat ze willen, maar de stapjes om er tekomen, het hoe, is een te grote uitdaging.

Vertrouwen helpen ontstaan voor het wel kunnen leren van de moeilijke taak is van primair belang. Vertrouwen trekt vertrouwen aan! Zo ga je dat wat moeilijk is nog een keer proberen.

We doen dit door middel van een gestructureerde manier van vrij spel, waarbij het kind actief betrokken wordt en het probleem oplossend ordenen door het kind, in dit spel(en) wordt gestimuleerd. Tevens wordt er aandacht besteed aan het zijn in het NU, volledig, aandachtig bezig zijn, met wat je doet, op dit moment. Ademhalen, voeten voelen en positieve affirmaties als “ik kan het wel leren” zijn een essentieel onderdeel hiervan.

Op de ballonen staat wat je allemaal in kunt ademen!!

 

 Er worden veel adviezen gegeven, hoe aandacht op school en thuis te verbeteren. Ook wordt de manier waarop wel geleerd kan worden of gewenst gedrag kan ontstaan, gedemonstreerd aan de ouders en desgewenst ook aan de school.

Aandacht kan via het lichaam ontwikkeld worden zoals ademen en je lichaam voelen, duwen tegen je handen, je opdrukken op een stoel, stevig leunen op je bovenbenen, stevig op je tafel leunen, helpt de lichaamsregulatie en creëert rust Concentratie is het directe gevolg. Bij kinderen die graag zitten te frutselen met hun spulletjes op tafel, kun je een wikky stick, een balletje van kneedgum of een elastiekje geven om dit te doen.

Kinderen die veel beweging nodig hebben, kunnen om een boodschap gestuurd worden of de planten water geven.

Structuur en organisatie kan geholpen worden door uitleg(verbaal) kleuren aanbrengen op welke plaatsen dingen horen of letters en/of plaatjes(visueel), demonstreren van hoe iets moet, of het lichaam leren volgen in de beweging. Vaak weet het lichaam wel hoe iets gaat, en wij leren opnieuw om dit te voelen en volgen.

Een dagschema met de dagtaken erop en afchecken wat je gedaan hebt, vinden kinderen erg dudielijk en prettig. Dit werkt meer zelfstandig weken in de hand en geeft ontspanning in de chaos van de dag, thuis en op schoo

Er wordt aandacht besteed aan het NU, Bezig zijn, met wat je doet, op dit moment. Ademhalen, voeten voelen en positieve affirmaties als “ik kan het wel leren” zijn een essentieel onderdeel hiervan. Wanneer een kind verdwijnt in zijn gedachten, helpt het vaak om hem even aan te raken (tastprikkel), dan is hij/zij weer aanwezig bij wat hij doet

Voorbeeld thuis:

Sam was een jongetje van 9 jaar dat continu zijn sleutels niet kon vinden, onhandig wanneer je op tijd de deur uit moet. Samen hebben we een manier bedacht: hij wilde een mandje in een rode kleur, op de piano omdat die dicht bij de kamerdeur naar de hal stond

Voorbeeld school en thuis

Je adem helpt je tekenen:
Jason 5 ½ jaar oud, visueel systeem sterke kant, wilde graag een ijsje tekenen en probeerde dit. Het rondje, bolletje, cirkel, lukt wel, het omgekeerde 3hoekje, hoorntje, steeds niet. Het werden dan rechte, in plaats van schuine lijnen. De combinatie van het ronde bolletje met de lijnen, lukte een beetje. Na een paar minuten van vastlopen op de rechte lijnen hebben we de rechte lijnen uitgeademd, de schuine lijnen gevisualiseerd, de schuine lijnen in de handen en vingers geademd en toen lukte het wel!. Totale tijd ongeveer 10 minuten, om zijn droom, een ijsje te tekenen, te verwezenlijken. In mijn zijn is volledig vertrouwen en rust, dat hij dit zo wel een ijsje kan tekenen.

Tevens wordt er aandacht besteed aan het zijn in het NU, volledig, aandachtig bezig zijn, met wat je doet, op dit moment. Ademhalen, voeten voelen en positieve affirmaties als “ik kan het wel leren” zijn een  essentieel onderdeel hiervan.                                      

Organisatie, aandacht en concentratie
    wie is het?                                     

Spelen van het spel  Wie is het, helpt met  ordenen in kleur, categorie, vorm, aandacht en concentratie 

 

Sfeer
De behandeling vindt plaats vanuit een rust en vertrouwen in alle mogelijkheden. Zo kan het kind, samen met mij, vanzelf ontdekken, binnen het aanbod van (spel)materialen in de praktijk, wat daarmee mogelijk is. Dan worden ook de vragen: "Hoe doe ik dat" steeds minder, omdat van binnenuit, vanuit het lichaam, dit HOE gecreëerd wordt. Je hebt het allemaal in je! Volg en voel je lichaam, wordt bewust van hoe het je helpt en het komt vanzelf.

 

Meer info volgt.